Magnetiseren is het doorgeven van energie door middel van
handoplegging.
Deze energie kan ervaren worden als een warme of koude straling en men kan soms tintelingen waarnemen. Ook als u niets voelt, stimuleert deze energie uw zelfgenezend vermogen en dit leidt in de meeste gevallen tot vermindering of verdwijning van de klachten.

De eerste keer dat u bij mij komt worden de problemen in kaart gebracht en wordt bekeken wat ik voor u zou kunnen doen, waarna de behandeling in gang gezet kan worden.
Uw medisch verleden kan hierbij van belang zijn (medische onderzoeken, medicijnen gebruik, enz.).

Als magnetiseur mag ik geen diagnose stellen. Echter, als ik iets tegenkom waarvan ik vind dat er nader onderzoek gedaan zou moeten worden, zal ik u altijd terug verwijzen naar een (huis)arts.